Saturday, July 28, 2012

Surname Saturday - Calling all Zembkos

Franciszek Zembko (1933)

Czekam aby połączyć się z członków rodziny Zembko na całym świecie. Proszę o kontakt, jeśli są związane z rodziną Zembko z Polski.

Proszę napisz do mnie klikając na ten link.

Tłumaczenie na język polski poniżej

My wife's father's family is named Zembko. The Zembko surname is very rare in Poland and the United States.  I can't be sure of the accuracy, but I found a website which claimed that you could type in a Polish surname and it will provide you areas on a map of Poland where that surname is present. According to this website, there are less than 100 people in all of Poland with the last name of Zembko. It shows the majority of Zembkos in Poland live in the area near Bialystok.

In the United States, I am aware of only two families with the Zembko surname. One originated from Zembkos who settled in New Britain, Connecticut (I have not been in contact with them) and the Zembko family who settled in Nassau County (Long Island), New York. It is almost certain that these two families are related, but I am not aware of anyone successfully linking them.

The patriarch of the Nassau County NY Zembkos is Franciszek "Frank" Zembko. My research suggests (but is not certain) that Franciszek Zembko was probably born is a small town named Złotoria, Poland, near Bialystok, between 1882-1885. At that time, this region of Poland was under Russian control and the Russians made it difficult for the Polish people. One family story which has been handed down indicates that Franciszek's parents (names unknown), were thrown down a well by Russians as a way of intimidating the local townspeople.


Frank arrived at Ellis Island in April 1901, the passenger list record indicates he was coming to live with his brother-in-law in Mineola, NY, but I am unable to decipher the name on the record.  I have included a reproduction.  Any ideas?  Something...Gonsb or Gonsbly...really no idea.

Franciszek found work as a gardener on one of the many multi-million dollar luxury estates in Locust Valley, NY. He lived in Glen Cove, NY which was very close to where he found employment.

In 1906, he married Bronislawa "Bessie" Bartosiewicz at St Hedwig Polish Roman Catholic Church in Floral Park, NY.  They had 7children: Benjamin, Jean, Chester, Walter, Regina, Henry, Thaddeus. All born in Glen Cove and Locust Valley, NY.

Frank Zembko died in 1935.

I am not aware of any communication between the family and any relatives back in Poland, but there was probably some correspondance.

If you have a connection to the Zembko family from Poland and now live in the United States, Poland or anywhere else in the world, please contact me.  I would love to hear what you know about the family history and where you are now. If I get enough interest, maybe I can create a global website for the Zembko family.

You can email me by clicking here. 


In Polish:

Mojej żony ojca rodzina nazywa Zembko. Nazwisko Zembko jest bardzo rzadkie w Polsce i Stanach Zjednoczonych. I nie możemy być pewni dokładności, ale znalazłem stronę internetową, która twierdziła, że ​​można wpisać polskiego nazwiska i będzie dostarczać Wam obszary na mapie Polski, gdzie, że nazwisko jest obecna. Według tej strony, jest mniej niż 100 osób w całej Polsce z nazwiskiem Zembko. To pokazuje, że większość Zembkos w Polsce mieszkają w okolicy, nieopodal Białegostoku.

W Stanach Zjednoczonych, zdaję sobie sprawę z zaledwie dwóch rodzin z nazwiskiem Zembko. Jeden pochodzi z Zembkos którzy osiedlili się w New Britain, Connecticut (nie byłem w kontakcie z nich) i rodziny Zembko którzy osiedlili się w Nassau County (Long Island), New York. Jest niemal pewne, że te dwie rodziny są ze sobą powiązane, ale nie jestem świadomy ktoś z powodzeniem łącząc je.

Patriarcha Nassau County NY Zembkos jest Franciszek "Frank" Zembko. Moje badania wskazują (ale nie jest pewne), że Franciszek Zembko urodził się prawdopodobnie to małe miasteczko o nazwie Złotoria, Polska, niedaleko Białegostoku, pomiędzy 1882-1885. W tym czasie ten region Polski był pod kontrolą Rosji i Rosjan utrudnia Polacy. Jedna rodzina opowieść, która była przekazywana wskazuje, że Franciszka rodzice (imiona nieznane), zostały rzucone w dół studni przez Rosjan jako sposób zastraszenia lokalnego 
Frank przybył na Ellis Island w kwietniu 1901 roku, zapis listy pasażerów wynika, że ​​zbliża się żyć ze swoim bratem-in-law w Mineola, Nowy Jork, ale nie jestem w stanie rozszyfrować nazwy na płycie. Mam włączone reprodukcję. Jakieś pomysły?
Franciszek znalazł pracę jako ogrodnik w jednej z wielu luksusowych posiadłości milionerów w Locust Valley, Nowy Jork. Żył w Glen Cove, Nowy Jork, który był bardzo blisko miejsca, gdzie znalazł zatrudnienie.
W 1906 roku ożenił się Bronisławy "Bessie" Bartosiewicza na św Jadwigi Polskiego Rzymsko-Katolickiego Kościoła w Floral Park, NY. Mieli X7children: Benjamin, Jean, Chester, Walter, Regina, Henryk, Tadeusz. Wszystko urodził się w Glen Cove i Locust Valley, Nowy Jork.

Frank Zembko zmarł w 1935 roku.

Nie znam żadnej komunikacji między rodziną i wszelkich krewnych z powrotem w Polsce, ale nie było prawdopodobnie niektóre komunikacji.

Jeśli masz połączenie z rodziny Zembko z Polski, a obecnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych, Polsce czy 
gdziekolwiek indziej na świecie, proszę o kontakt. Chciałbym usłyszeć, co wiesz o historii rodziny i gdzie jesteś teraz.

Jeśli dostanę tyle zainteresowanie, może uda mi się stworzyć globalną stronę internetową dla rodziny Zembko.

1 comment:

  1. Fantastic write-up. I was researching the Zembko/Zempko family names as well. I was wondering if Frank was related to John and Peter? Peter lived in Hudson, NY. John was from Connecticut and was a solider who fought in the Mesuse Argonne battle in 1918 and was KIA on Nov 1st, 1918. He is buried there. Someone from Poland told me that Zembko name (Zempko must be an anglicization) originates from the Bialystok area (possibly Tykocin town or near it) as well.

    ReplyDelete